BS(CS) 6th Semester Result

BS(CS) 6th Semester Result

 

BS(CS) 6th semester Result

 

 

 

BS-08-22          Muhammad Zeeshan Zafar                2.10    2.10      4.00    2.10      3.10    4.00               2.90      3.09            3.06   202,403

BS-08-31          Umair Khalid                                     2.50    2.60      2.00    3.10      3.40    2.40               2.67      2.40            2.45   403,504

BS-08-44          Sumaira Rasheed                               3.70    3.20      2.50    3.70      3.10    3.20               3.23      2.80            2.87

BS-09-01          Nauman Tahir                                    3.00    3.10      3.30    3.50      3.30    4.00               3.37      3.10            3.14   405

BS-09-02          Maham Masood                                 4.00    4.00      4.00    4.00      4.00    4.00               4.00      3.93            3.94

BS-09-03          Zubair Ahmad                                   Not displayed due to non-payment of dues (Contact to CS Office)

BS-09-04          Sonia Javed                                        4.00    3.60      4.00    4.00      4.00    4.00               3.93      3.45            3.53

BS-09-05          M. Umair Riaz                                   Not displayed due to non-payment of dues (Contact to CS Office)

BS-09-06          Waleed Moin Khan                            4.00    4.00      4.00    3.90      4.00    4.00               3.98      3.86            3.88

BS-09-07          Momal Ishaq                                     Semester Break

BS-09-08          Manal Ahmad                                    3.70    3.50      3.40    3.50      2.70    3.20               3.33      3.43            3.41

BS-09-09          Sidra Saeed                                        Not displayed due to non-payment of dues (Contact to CS Office)

BS-09-10          Majid Kamal                                      2.30    2.70      2.70    2.00      3.10    2.40               2.53      2.76            2.72   501

BS-09-11          Malik Bilal                                         2.30    2.20      2.40    3.00      2.30    4.00               2.70      2.83            2.81   502

BS-09-12          Muhammad Jahanzaib                       2.10    2.30      2.60    3.40      2.70    3.30               2.73      2.76            2.76   303

BS-09-13          Fahad Sarwar                                     2.30    3.00      2.60    3.60      3.60    2.80               2.98      3.15            3.12

BS-09-14          Muhammad Adrees                           Not displayed due to non-payment of dues (Contact to CS Office)

BS-09-15          Hafiza Sidra Shafiq                            Not displayed due to non-payment of dues (Contact to CS Office)

BS-09-16          Noureen Liaqat                                  Not displayed due to non-payment of dues (Contact to CS Office)

BS-09-18          Hussain Sehar Mujtaba                      Not displayed due to non-payment of dues (Contact to CS Office)

BS-09-19          Muhammad Jamshaid                        Not displayed due to non-payment of dues (Contact to CS Office)

BS-09-20          Muhammad Akmal                            3.00    2.70      3.50    3.10      3.60    3.50               3.23      2.83            2.90

BS-09-21          Taha Muneeb                                     Not displayed due to non-payment of dues (Contact to CS Office)

BS-09-22          Qurat ul Ain Nazir                             3.90    3.10      4.00    4.00      3.70    3.80               3.75      3.57            3.60

BS-09-23          Fatima tuz Zahra                                3.70    3.30      3.80    3.80      3.10    4.00               3.62      3.36            3.40

BS-09-24          Rana Mubashir Ali                             2.50    2.90      3.30    Fail       3.00    3.90               2.60      3.11            3.02   501,604

BS-09-25          Nadeem Ahmad                                 2.80    3.10      3.80    3.40      3.30    2.90               3.22      3.00            3.04

BS-09-26          M. Rizwan Asim                                Not displayed due to non-payment of dues (Contact to CS Office)

BS-09-27          Ahmad Akhtar                                   Not displayed due to non-payment of dues (Contact to CS Office)

BS-09-28          Muhammad Waqar                            Not displayed due to non-payment of dues (Contact to CS Office)

BS-09-29          Gulshan Naz                                      Not displayed due to non-payment of dues (Contact to CS Office)

BS-09-31          Zubair Ayub                                      Not displayed due to non-payment of dues (Contact to CS Office)

BS-09-32          Muhammad Imran                             3.00    2.10      2.80    3.30      2.70    3.00               2.82      2.58            2.62   502

BS-09-33          Khuzama Asad                                  4.00    3.20      3.50    3.20      3.80    3.30               3.50      3.23            3.28

BS-09-34          Shair Muhammad                              3.30    3.30      4.00    3.70      3.70    4.00               3.67      3.74            3.73

BS-09-35          Arbish Awan                                     3.70    3.70      4.00    4.00      3.80    4.00               3.87      3.52            3.58

BS-09-36          Sobia Hussain                                    Not displayed due to non-payment of dues (Contact to CS Office)

BS-09-37          Rehan Majid                                      3.20    2.90      3.60    3.10      3.00    3.00               3.13      3.01            3.03   501

BS-09-38          Qindeel Zafar                                     3.70    3.70      4.00    3.90      3.90    3.50               3.78      3.46            3.51

BS-09-39          Javeria Aslam                                    3.80    3.10      3.70    3.50      3.90    3.70               3.62      3.15            3.23

BS-09-41          Ubaid ur Rehman                               3.70    2.20      3.60    3.60      2.10    2.80               3.00      3.36            3.30

BS-09-42          Umar Munir                                       Fail     3.20      3.30    2.10      2.40    2.70               2.28      2.88            2.78   601

BS-09-44          Gohar M. Abbas                                Not displayed due to non-payment of dues (Contact to CS Office)

BS-09-45          Umair Shafqat                                    3.50    2.10      4.00    3.10      2.30    3.80               3.13      2.69            2.76   502,504

BS-09-46          Hammad Naveed Jaura                      3.20    3.30      4.00    3.20      3.30    3.70               3.45      3.15            3.20

BS-09-47          Aisha Sumra                                      3.30    3.60      2.50    3.60      3.50    2.30               3.13      2.92            2.95

BS-09-49          Dania Saeed                                       4.00    2.70      3.70    4.00      2.10    4.00               3.42      3.31            3.33

BS-09-50          Moin Akhtar Khan                             Not displayed due to non-payment of dues (Contact to CS Office)

BS-09-51          Abdul Rehman Yousaf                      2.00    2.50      3.80    Fail       2.30    3.50               2.35      2.55            2.52   406,604

BS-09-53          Maryum Sohail                                  2.30    2.70      3.10    2.20      2.30    3.30               2.65      2.88            2.84

BS-09-54          Sundas Israr                                      3.30    2.50      3.10    3.90      3.30    Fail                 2.68      2.35            2.41   202,403,505,506,606

BS-09-55          Asad Ali                                            Not displayed due to non-payment of dues (Contact to CS Office)

BS-09-56          Hammad Hassan                                Not displayed due to non-payment of dues (Contact to CS Office)

BS-09-57          Ali Abbas Khan                                 Not displayed due to non-payment of dues (Contact to CS Office)

BS-09-58          Fahad Haider                                     3.20    3.10      3.90    3.40      3.30    3.30               3.37      3.37            3.37

BS-09-61          M. Awais Ali                                     3.50    2.60      2.70    3.30      3.70    3.80               3.27      2.82            2.89   502,505

BS-09-66          Zobia Arshad                                     4.00    4.00      4.00    4.00      4.00    3.80               3.97      3.47            3.55

 

 

Incharge Examinations                                                                                                                                                                                           Teacher Incharge

 

601 = Data Warehousing

602 = Computer Graphics

603 = Compiler Construction

604 = Human Resource Management

605 = Distributed Computing

606 = Differential Equation

 

 

Leave a Reply